Jan Beneš, PMP – CV (manažerské shrnutí)


Osobní údaje:

Telefon (druhé číslo: 606-NeedPM – 606 633 376)

Fax +420 602 474 302

E-mail jan.benes@needpm.cz

Věk 38

Bydliště sever Prahy

Jazyky angličtina (plynule), slovenština (plynule), ruština (slabě), němčina (slabě)

Osobní stav ženatý, s dětmi


Shrnutí zkušeností a profesionálních znalostí

Projektový manažer certifikovaný PMP (nejvyšši certifikace projektového manažera udělovaná Project Management Institutem v USA), jehož manažerské principy odpovídají normám ISO-9000 a Sarbanes-Oxley Act. Certifikovaný konzultant SAP, vedoucí technologických týmů, člen prestižních asociací projektového řízení (Project Management Institute – USA, International Project Management Association – Evropa, Společnost pro projektové řízení – ČR), analytik podnikových procesů, návrhář podnikových procesů a datových toků, poradce pro vedení podniků pro IT záležitosti, návrhář relačních databázových systémů, specialista pro SAP R/3 moduly FI, CO a Project System, konzultant pro systémy pro řízení dokumentů, vývojář aplikací pro internetové servery obsahující SQL databáze. Vedoucí projektů obsahujících zúčtovací a middleware systémy Infranet, Arbor, Tuxedo, BSCS, Siebel, Oracle (další detaily viz dále v popisech projektů pro telekomunikace a bankovnictví). Dobře zorientovaný v Tibco páteřních systémech pro společnosti. Pro řízení projektů používá metodologii PMBOK 2000 a PMBOK 3rd edition. Řízení kvality produktů a projektů odpovídá standardům sérií ISO 9000 a ISO 10000 a dalším vlastním principům řízení jakosti tak, jak jsou definovány autory Deming, Juran, Crosby a dalšími a speciálním principům jako je Total Quality Management (TQM), Continuous Improvement a dalším.


Vzdělání a historie projektů a společností

2005

Atenitwireless

Manažer projektu a programu: celková výstavba celostátní sítě třetí generace (3G), poskytující datové a hlasové služby

2003-2005

Eurotel Praha

Projektový manažer: Integrace podnikových aplikací (projekt trvající 3 roky s rozpočtem řádově miliony dolarů), správa účetních zůstatků a virtuálních peněženek, projekt výběru bilingového systému (inicializační fáze výměny bilingového systému v rozpočtu řádově desítek milionů dolarů), výměna provisioningového systému (rozpočet řádově miliony dolarů), projekt správy a řízení dat (rozpočet stovky tisíc dolarů), sloučení prodejních procesů a systémů Českého telecomu a Eurotelu do jednoho digitálně zaměřeného obchodu

2002-2003

CapGemini CZ (řízený z Rakouska)

Manažerský poradce, vedoucí projektu

2001-2002

CapGemini CZ (řízený z Francie)

Divizní vedoucí pro IT operace

2000-2001

CapGemini Ernst & Young Sweden, CZ

Projektový manažer, návrh a vybudování procesů pro podporu velkého telekomunikačního projektu probíhajícího na celém světě

1997

ELIN EBG/EZ Praha a.s.

Nezávislý poradce pro projekt SAP R/3, dodávání IT podpory pro finanční vedení podnikua poradce pro metodologii projektového řízení

1996

Deloitte Touche Praha

Poradce pro modul Project System v SAP R/3

1996

EPS GmbH

Poradce pro SAP R/3 a vedoucí týmu SAP

1995

PLAUT GmbH

Poradce pro modul CO systému SAP R/3

1994

TABAK a.s. / Philipp Morris

Dodavatel hardware

1993

METIS Ltd. Prazska Teplarenska

Poradce pro IT

1990


návrhář IT systémů a aplikací

1985

CVUT, Electrotechnology

Studium

1981

Chemistry

Studium


Profesionální znalosti, školení, členství a partnerství v organizacích

Prezentační a komunikační dovednosti


Profesionální znalosti


Certifikace a členství


Výběr z nejzajímavějších projektů

Poskytovatel struktury pro bezdrátovou komunikační síť třetí generace (2005). Kompletní řízení programu a projektu výstavby celostátní sítě pro poskytování bezdrátového přístupu na data a hlasových služeb. Projektové řízení následujících oblastí: příprava podnikových procesů poskytovatele služeb (analýza, implementace, zajištění jakosti, testování, poskytování obsahu, marketing, prodej), příprava podnikových procesů poskytovatele sítě (návrh a implementace podnikových procesů, systémů pro sběr informací, návrh organizační struktury, personální obsazení), technická příprava poskytovatele služeb (analýza a implementace změn v informačních systémech, bezpečnostních systémech, systému pro řízení vztahů se zákazníky-CRM, systému pro poskytování služeb s přidanou hodnotou), příprava a výstavba sítě a infrastruktury (plánování architektury, radiové plánování, výstavba sítě, výstavba centra pro dohled a řízení sítě, plánování a výstavba vysílacích základen, plánování a zajištění celostátní soukromé IP sítě, napojení na internet, zajištění radiové technologie a modemů, vybudování datového střediska). Pokrytá inicializační, plánovací a částečně prováděcí fáze projektu. Vybudování projektového prostředí – systém pro správu informací, organizační struktury projektu, komunikačních toků, zodpovědností, řízení výběrových řízení (15 dodavatelů) a smluv, řízení kvality a rizik.


Největší český mobilní operátor (2003-2005). Kompletní řízení projektu integrace podnikových aplikací, obsahující týmy asi 50 osob, 2 dodavatele (velké poradenské společnosti). Dodáno v rámci plánovaného a odsouhlaseného času a rozpočtu. Některé milníky dosaženy dříve než bylo plánováno. Včetně provedení dvou výběrových řízení (dodavatel software a systémový integrátor), návrh smluv a provádění vyjednávání s dodavateli.

Řízení výstavby unikátního obchodu s několika místy pro digitální prezentace, který propojil prodejní procesy dvou společností. Projekt obsahoval kompletní výstavbu obchodu, zajištění a instalaci špičkových digitálních technologií pro prezentace digitálních služeb, výběr, školení a představení personálu, návrh nových podnikových procesů, marketing, uzavírání smluv a další aktivity. Tým zhruba 50 členů na plný a částečný “projektový” úvazek.

Řízení výběrového procesu a smluvní vyjednávání pro systém pro správu uživatelských zůstatků a virtuálních peněženek.

Řízení výběrového procesu pro velký podnikový program – výměnu bilingového systému. Návrh dokumentu pro výběrové řízení, návrh vyhodnocovací metodologie (později adoptované velkým českým operátorem pevných linek), řízení veškeré komunikace s dodavateli – nejpokročilejší světoví dodavatelé podporující plně konvergentní biling a služby sítí třetich generací, řízení všech smluv, pracovních schůzek a dodavatelských prezentací apod.

Řízení výměny provisioningového systému – řízení dodavatele, řízení požadavků atd.

Návrh následujících standardů: zdokonalení rámcové smlouvy s dodavateli, návrh dokumentu pro definici díla, meziprojektové testovací strategie (zdokonalení), testovací plán, meziprojektové akceptační procesy, struktury dokumentů popisujících podnikové procesy, vyhodnocovací metodologie pro velmi velká výběrová řízení (zdokonalení), hodnocení rizik (zdokonalení), dokumentů popisujících požadavky na kvalifikaci projektového personálu.


Největší český pivovar (2003). Strategie a řízení přechodné fáze části systému SAP do provozu – procesy pro provádění akceptace, návrh a řízení standardní testovací strategie napříč projekty, návrh strategie pro podporu a údržbu, návrh strategie pro správu uživatelských přístupů a oprávnění pro interně vyvinutou součást systému SAP.


Jedna z největších českých bank (2002-2003). Řízení procesů pro akceptační testování: blízká spolupráce s architekty pro implementaci middleware (aplikační páteř) Tuxedo, Systému pro řízení vztahů se zákazníky – CRM, datového skladu a systému pro správu dokumentace (Siebel, Oracle, EfCon), implementace standardní testovací strategie napříč projekty, řízení testovacích postupů napříč projekty. Řízení části vývoje v oblasti ETL (převody dat).


Mediatel, Česká Republika (2002) Řízení programu analýzy a přípravy výběrového řízení pro systém pro řízení zdrojů (ERP aplikace), aplikační scoring a benchmarking.


Sonera, Helsinki, Finland (Finský telecom, 2000). Návrh nových standardů pro podporu a údržbu, definice a nastavení komunikačních toků se všemi dalšími organizačními jednotkami, vedení několika mezinárodních týmů poradců různých národností (Finsko, Švédsko, Francie, Anglie). Vyvinutí procedur pro inerní podporu, převody znalostí, vydávání oprav a nových verzí systému, příprava části organizace pro kvalitativní audit na ISO 9001 (nezávislou společností Norska Veritas), audit proběhl v pořádku. Použité produkty: Infranet (vedoucí vývojového týmu), Java, nástroje na návrh webových aplikací. Řízení vývojového týmu v rámci divize pro podporu a údržbu (Infranet, Java, internet apps..)


Český mobilní operátor (2001-2003). Řízení dodavatelského týmu, řízení projektu, řízení vztahu se zákazníkem, řízení vývojového týmu na produktu Arbor/Kenan.


EZ Praha, a. s., implementace SAP R/3 (1997-2000). Podpora finančního managementu v operacích SAP R/3, poskytování metodologie pro projektové řízení pro instalaci SAP. Tři implementace SAP v průběhu tří let, dvě z nich v rámci mezinárodního projektu. Kompletní instalace workflow od studie proveditelnosti až po produkční provoz a podporu, kompletní instalace digitálního archivu iXOS (technicky vyjímečné řešení v rámci Evropy). Návrh podnikových procesů mezi dodavateli a odběratelem. Taktéž kompletní nastavení elektronického bankovního rozhraní na několik bank, řízení zákaznického vývoje v ABAP/4.


Poradenství v SAP R/3 (1995-1997). Různé projekty SAP R/3, různé aktivity, studie proveditelnosti, analýzy, implementace, podpora. Školení SAP: SAP Academy: Financial, Controlling, certifikován nezávislou autoritou pro pohledávky a závazky.


Instalace podnikových systémů (1992-1995). Dodávání IT systému pro plynárenskou společnost (Pražská Teplárenská), úprava standardních systémových procesů na zákaznické, lokalizace, úpravy na splnění právních předpisů...


Návrh obchodního systému (1991-1990). Návrh IT systému pro startup zabývající se velkoobchodním prodejem hardware, pomohl zvednou prodej dvacetkrát v průběhu 1 měsíce.Kodex profesionální zodpovědnosti (při nedodržení hrozí ztráta certifikace PMP)

Souhlasím s tím, že budu splňovat a podporovat zodpovědnosti popsané v Kodexu profesionálního chování PMI PMP:I . Z o d p o v ě d n o s t i k p r o f e s i
A. Dodržování všech organizačních providel a nařízení

1. Zodpovědnost poskytovat správné a pravdivé informace přímo nebo nepřímo vztažené k certifikačnímu programu PMI, včetně (ale ne pouze) o provádění testů, seznamech testovacích okruhů, zkouškách, zkušebním listech, informacích o kandidátech a formulářích pro program pokračující certifikace.

2. Na základě rozumných důkazů zodpovědnost reportovat možné porušení kodexu PMP osobami v okruhu projektového řízení.

3. Zodpovědnost spolupracovat s PMI v oblastech porušování etiky a sběru souvisejících informací.

4. Zodpovědnost informovat klienty, zákazníky, majitele a smluvní partnery o okolnostech, které by mohly být považovány za střet zájmů..

B. Profesionální chování kandidáta/certifikovaného projektového manažera

1. Zodpovědnost poskytovat přesnou a pravdivou inzerci a reklamu o vlastní kvalifikaci, zkušenostech a poskytování služeb.

2. Zodpovědnost dodržovat zákony, nařízení a etické standardy, které řídí poskytování projektových služeb v dané oblasti.

C. Rozvoj profese

1. Zodpovědnost dodržovat autorské vlastnictví vyvinuté či vlastněné jinými a jinak jednat v přesném a pravdivém smyslu, včetně všech aktivit souvisejících s profesionální prací a výzkumem.

2. Zodpovědnost podporovat a šířit PMP kodex s ostatními projektovými manažery.I I . Z o d p o v ě d n o s t i k z á k a z n í k ů m a v e ř e j n o s t i
A. Kvalifikace, zkušenosti a vykonávání profesionálních služeb

1. Zodpovědnost poskytovat přesné a pravdivé informace veřejnosti při inzerci, veřejných prohlášeních a při přípravě odhadů týkajících se nákladů, služeb a očekávaných výsledků.

2. Zodpovědnost udržovat a plnit rozsah a cíle profesionálních služeb, pokud zákazník nenařídí jinak.

3. Zodpovědnost udržovat a respektovat utajení citlivých informací získaných v průběhu provádění profesionálních služeb a v dalších případech, kde existuje tová zřejmá povinnost.

B. Střet zájmů a jiné situace zakázaného profesionálního chování

1. Zodpovědnost zajistit, aby střet zájmů neomezil právní zájmy klienta nebo zákazníka, nebo ovlivnil profesionální rozhodnutí.

2. Zodpovědnost zdržet se nabízení nebo přijímání nevhodných plateb, darů a jiných forem ohodnocení pro osobní zisk, pokud nejsou v souladu s aplikovatelnými zákony v zemi, ve které jsou poskytovány služby projektového řízení.Version: 16/050823

Page: 4 of 4