Další oblastí, na kterou se specializuji je vedení výběrových řízení. V nejlepším případě se nám podařilo s pomocí výběrového řízení a smluvního vyjednávání dosáhnout snížení ceny o více než 80% oproti veřejnému ceníku a navíc obdržet řadu dalších produktů, které původně nebyly poptávané. V mnoha případech může dodavatel šikovně využít mezer a nejasností ve výběrovém řízení k tomu, aby si otevřel prostor k dalším manipulacím a vyjednáváním o ceně nebo obsahu dodávky až po uzavření smluv, samozřejmě ve svůj prospěch. Proto je vhodné nechat si provést revizi výběrového řízení. Vzhledem k mým minulým pozicím na obou stranách výběrových řízení dokáži velmi snadno vyhledat skrytá rizika obsažená v dokumentech pro VZ nebo v návrzích smluv.